Familiemediation

Familie Mediation

Waar iemand vroeger jong trouwde, vervolgens kinderen kreeg en daarnaast 40 jaar bij dezelfde werkgever bleef werken, zo is onze loyaliteit vandaag de dag steeds meer aan het veranderen en ligt deze eens te meer bij de eigen ik. Een verschuiving die plaatsvindt tussen generaties. Zo ook rondom echtscheiding of het verbreken van een samenleving. Vragen die hierbij gesteld worden zijn onder andere: Hoe moet het met de woning, hoe verdelen we onze spaargelden, hoe gaan we om met eventuele schulden, hoe worden de pensioenen verdeeld. Als er kinderen bij betrokken zijn dan is natuurlijk de belangrijkste vraag hoe hier de juiste regelingen in te treffen. Waar nodig worden de kinderen actief betrokken in dit proces.

Veel echtscheidingen worden beslecht in de rechtszaal waardoor er veelal één partij de verliezer is. Door het inschakelen van 24Mediation hoeft er echter geen verliezer te zijn. Het uitgangspunt van 24Mediation is dat u niet tegenover elkaar komt te staan maar dat er gezamenlijk naar een duurzame oplossing wordt gezocht. 24Mediaton biedt ondersteuning tijdens de gesprekken tussen u en uw partner. Een goede communicatie is belangrijk om tot (nieuwe) afspraken voor de toekomst te komen. We helpen u om op een constructieve wijze te overleggen en onderhandelen. Dit doen wij door inzichten te geven en als mediator op te treden.

Mocht u toch tot de conclusie komen dat scheiden onafwendbaar is, dan gaat 24Mediation met u samen werken om de scheiding zo zorgvuldig mogelijk plaats te laten vinden.

Heeft u professionele hulp nodig?

Over ons

24Mediation is gespecialiseerd in familie-, business- en overheidsmediation. Daarnaast leggen we ons toe op echtscheidingen, waarbij we adviseren en begeleiden om de scheiding zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Contact

  • info@24mediation.nl
  • 0598 - 47 08 88