Scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen

Anders dan vroeger is het nu een tendens dat partners sneller uit elkaar gaan. En we spreken niet alleen meer over gehuwden, maar ook steeds meer over geregistreerde partners, samenwonenden die ongehuwd zijn of duo partnerschap.

24Mediation helpt bij het maken van goede afspraken over en voor de kinderen. U zult in de toekomst nog steeds de ouders van uw kinderen zijn, dus overleg over de kinderen is heel belangrijk. De opvoedtaken, de zorgverdeling en de kosten van de kinderen worden tijdens het bemiddelingstraject uitgebreid besproken. Het belang van de kinderen zal altijd op de voorgrond staan tijdens het maken van de afspaken.

Alle afspraken die u maakt worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Omdat u als ouders samen de afspraken hebben gemaakt en tijdens de gesprekken het belang van uw kinderen voorop heeft gestaan, zal de uitvoering van het ouderschapsplan een grote kans van slagen hebben. Hierdoor wordt het risico van eventuele toekomstige conflicten aanzienlijk kleiner.

In het ouderschapsplan wordt veelal een passage opgenomen waarin staat vermeld dat de ouders na een periode het ouderschapsplan moeten evalueren. In de tussenliggende periode kunnen veel veranderingen zijn opgetreden, denk hierbij aan bijvoorbeeld een verhuizing. Hierdoor kunnen de belangen tussen parijen zijn verschoven. Met een mediator aan tafel kan er voor worden gezorgd dat een ouderschapsplan wordt geactualiseerd overeenkomstig de wensen van partijen.

Heeft u professionele hulp nodig?

Over ons

24Mediation is gespecialiseerd in familie-, business- en overheidsmediation. Daarnaast leggen we ons toe op echtscheidingen, waarbij we adviseren en begeleiden om de scheiding zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Contact

  • info@24mediation.nl
  • 0598 - 47 08 88