Diensten

24Mediation heeft de expertise in huis om u vakkundige dienstverlening te bieden.

Familie Mediation

Waar iemand vroeger jong trouwde, vervolgens kinderen kreeg en daarnaast 40 jaar bij dezelfde werkgever bleef werken, zo is onze loyaliteit vandaag…

Orthopedagoog

Voor alle kinderen is een echtscheiding van ouders een ingrijpende gebeurtenis. Voor een kind met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking…

Business Mediation

24Mediation is gespecialiseerd in het bemiddelen van geschillen op zakelijk terrein, waarvan in het bijzonder conflicten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, alsmede zakelijke…

Narratieve Mediation

24Mediation zet overwegend narratieve mediation in bij persoonlijke- en zakelijke conflicten. Narratieve mediation ziet een conflict niet zozeer als een botsing van…

Arbeidsgeschillen

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden nemen de werknemer en de werkgever hun afspraken op in een beëindigingsovereenkomst. Deze beëindigingsovereenkomst kan worden bekrachtigd…

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is juridisch afdwingbaar. Voorwaarde voor opeisbaarheid van de verplichtingen uit de overeenkomst, is wel dat de inhoud van de overeenkomst…

Advocaat

Bij veel conflicten ligt een juridische basis aan ten grondslag. Als juridische verlengstuk van 24Mediation wordt er nauw samengewerkt met een vaste…

Overheidsmediation

Overheidsmediation doelt op het beslechten van verschillen tussen de burger en de overheid. Hierbij kan gedacht worden aan conflicten tussen de gemeente…

Heeft u professionele hulp nodig?

Over ons

24Mediation is gespecialiseerd in familie-, business- en overheidsmediation. Daarnaast leggen we ons toe op echtscheidingen, waarbij we adviseren en begeleiden om de scheiding zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Contact

  • info@24mediation.nl
  • 0598 - 47 08 88