Orthopedagoog

Orthopedagoog

Voor alle kinderen is een echtscheiding van ouders een ingrijpende gebeurtenis. Voor een kind met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking is het extra lastig als de basis die zij van kinds af aan gewend zijn, wegvalt. Het wegvallen van de vertrouwde omgeving met structuur, regels en geborgenheid kan voor deze kinderen zeer problematisch zijn. Stressituaties zoals een echtscheiding vergroot de kans op gedragsproblemen bij kinderen. Tevens kunnen kinderen in een loyaliteitsconflict verkeren, omdat kinderen het gevoel kunnen krijgen dat zij partij moeten kiezen. Van daaruit bestaat de kans op een identiteitsconflict bij het kind. Een goede begeleiding voor zowel u als ouder en uw kind is dus heel belangrijk.

Yke Hoven, als orthopedagoog verbonden aan 24Mediation en werkzaam in de verstandelijke gehandicaptenzorg, ondersteunt u bij het maken van een helder, gedetailleerd en duidelijk omschreven ouderschapsplan. Uw kind is gebaat bij duidelijkheid, structuur en regels. Yke begeleidt u met het maken van afspraken over alle mogelijke situaties en zaken die u in de toekomst tegen kunt komen. Ze draagt er zorg voor dat deze afspraken helder en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Tevens kan zij u adviseren over de communicatie met uw kinderen en coachen gedurende het scheidingstraject en daarna.

Heeft u professionele hulp nodig?

Over ons

24Mediation is gespecialiseerd in familie-, business- en overheidsmediation. Daarnaast leggen we ons toe op echtscheidingen, waarbij we adviseren en begeleiden om de scheiding zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Contact

  • info@24mediation.nl
  • 0598 - 47 08 88